RSS Feed

FFA/FAQ

Frequently Asked Questions / Frequently forgotten answers

[Q]: jak wstawić jakiś znak na dowolnej pozycji linii ?
[A]: <pre>sed -r -e 's/^.{15}/&#/' file</pre> - to wstawia na 15 pozycji każdej linii w pliki znak hash (#)

[Q]: jak zrebootować serwer, który już prawie na nic nie reaguje
[A]: <code><pre>echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq && echo b > /proc/sysrq-trigger </pre>

[A1]: a jak dać w drugiej linijce echo o, to się złoży

[Q]: jak znaleźć kontrolery domeny
[A]: netdom query /domain:domena DC

[Q]: co robić jak przy mssql restore pojawi się komunikat: „Unable to create restore plan due to break in the LSN chain”
[A]: odtworzyć z backupu typu full, a nie z np. różnicówki. LSN oznacza loga z kolejnych transakcji, i jak nie ma całości numeracji, bo backup jest różnicowy – nie odtworzymy. A jak backup jest pełny i nie odtwarza się w takiego powodu, to jest źle.

[Q]: jak skonwertować cokolwiek co ASCII w bashu?
[A]: <pre>iconv -f utf-8 -t ascii//translit</pre>

[Q]: jak wygenerowac CSR
[A]: openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -keyout server.key -out server.csr

[Q]: domyślne hasło admina do MF9220 i kolegów
[A]: 7654321/7654321

[Q]: jak zatrzymać rebuild macierzy raid?
[A]: echo „idle” > /sys/block/md0/md/sync_action

[Q]: jak szybko skasować wiele plików z katalogu?
[A]:

find . -type f -delete

lub

rsync --delete-before -a -H -v --progress --stats /tmp/test/ log/

[Q]: Jak wykonać ctrl+alt+del z domyślnego klienta vnc (współdzielenie ekranu) na OSX
[A]: fn+ctrl+alt (option)+cmd (command, ew. jabłko) + backspace

[Q]: Skype, bezpośredni link do pobierania
[A]: http://skype.com/go/getskype

[Q]: co robić, jeżeli urządzenie md jest w trybie auto-read-only
[A]: nic. Przestawi się samo, jak nastąpi zapis. Albo można mdadm –readwrite dać, co jednak zniknie po rebucie, jeżeli nie będzie zapisu. Natomiast warto to polecenie wykonać, żeby się zsynchronizowały macierze, jak się dodaje albo wymienia dysk.

[Q]: jak zbudować vserver pod debianem ?
[A]: np. tak:

vserver MojServer build -n MojServer \
--hostname moj.host.gdzies.tam.org --interface iface0:1.2.3.4/24
-m debootstrap -- -d sarge -m http://ftp.de.debian.org/debian

[Q]: Jak skasować pierwszą i ostatnią linijkę z pliku?
[A]: sed '1d;$d' plik &gt; plik_bez_pierwszej_i_ostatniej_linijki

[Q]: Jak usunąć barierę w vserverze dla katalogu na mainie
[A]: setattr -R --~barrier katalog/

[Q]: jak znaleźć linijki w pliku zawierające jedną LUB drugą frazę?
[A]: grep -E '80|134' 9_31.log lub egrep

[Q]: apache2 basic auth w .htaccess
[A]:
AuthType Basic
AuthName "By Invitation Only"
AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords
Require user rbowen sungo

[Q]: jak czytać w bashu linię tekstu przy pomocy while read
[A]:
while IFS=: read user pass uid gid full home shell
do
echo -e "$full :\n\
Pseudo : $user\n\
UID :\t $uid\n\
GID :\t $gid\n\
Home :\t $home\n\
Shell :\t $shell\n\n"
done &lt; /etc/passwd

[Q]: Softwarowy RAID1 wisi ze statusem resync=PENDING
[A]: mdadm --readwrite /dev/mdX

[Q]: Jak naprawić apt NO_PUBKEY ?
[A]:
gpg --recv-keys
gpg --armor --export 751A20CF523884B2 | sudo apt-key add -

Jeżeli klucza deweloperów nie ma w publicznym repo, najlepiej poszukać go na stronie projektu

[Q]: Konica Minolta web admin default pass
[A]: 12345678

[Q]: Samsung SyncThru Web Service admin pass
[A]: admin/sec00000

[Q]: Canon IR2020 administrator mode
[A]: blank/puste

[Q]: Kyocera command center, np. TASKalfa 250ci
[A]: admin00 albo tu: http://open-sez.me/passwd-kyocera.htm

[Q]: jak wyczyścić MBR pod Linuxem
[A]: dd if=/dev/zero of=/dev/HD count=1 bs=512

[Q]: mount z offsetem obrazu dysku zrobionego z dd if of
[A]: http://www.andremiller.net/content/mounting-hard-disk-image-including-partitions-using-linux

[Q]: jak zreplikować tablicę partycji na inny dysk
[A]: sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb

[Q]: jak dodać bazę w mysql’u z kodowaniem utf8
[A]: CREATE DATABASE dbname CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

[Q]: jak skonwertować bazę mysqla z czegokolwiek na utf8?
[A]: ALTER DATABASE dbname DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;

[Q]: domyślne hasło na innbox v50 dialoga
[A]: user: admin pass: DSL4ad, lub user: user pass: dialog

[Q]: jak escapowac single quote czyli ‚ w awku
[A]: najprościej zamienić ‚ na \x27

[Q]: jak wyczyścić skrzynkę Outlooka 2007 ze zduplikowanych reminderów?
[A]: odpalić outlooka w trybie czyszczenia: outlook.exe /cleanreminders (nie usunie ich, tylko odbuduje bazę).

[Q]: jak znaleźć findem pliki z zadanego zakresu daty?
[A]:

Stworzyć marker.
touch -t yyyymmddHHMM marker_date
starsze niż
find . -type f ! -newer marker_date -ls

Stworzyć markery do zakresu dat
touch -t yyyymmddHHMM range_start
touch -t yyyymmddHHMM range_end

find . -type f -newer range_start ! -newer range_end -ls

[Q]: bind mount w fstab
[A]: np. tak /home/backup/local /var/local none defaults,bind 0 0

[Q]: jak zrobić select * into outfile w PostgreSQL
[A]: np. tak:

SELECT * FROM table \g /tmp/testing

albo

\o /tmp/testing
select * from table;

 

Do bardziej zaawansowanych rzeczy trzeba skorzystać z COPY.

[Q]: domyślne hasło do Brother MFC-9320CW
[A]: admin/access

Brak komentarzy »

No comments yet.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ one = ten

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.