RSS Feed

Posts Tagged ‘default route’

 1. DES-3562 dodawanie/zmiana default route

  Luty 1, 2011 by 0verlord

  taki szybki wpis. Żeby dodać nowy domyślny gateway,
  create iproute default ipek metryka

  Należy najpierw skasować poprzedni wpis.
  delete iproute default

  MegaSłicz nie potrafi nadpisać domyślnej bramy. Ale lipa.